KATEGORIA B DOTYCZY NAUKI JAZDY:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);
 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg DMC);
 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP);
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat (tylko na terytorium RP).

WIEK

 • 18 lat (17 lat i 9 miesięcy za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna)

JEŚLI NIE WIESZ JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KURSÓW SPRAWDŹ NASZĄ STRONĘ FORMALNOSCI. SPRAWDŹ TERMINARZ BY POZNAĆ DATĘ NAJBLIŻSZYCH KURSÓW.


 

KURSY

W pakiet każdego kursu wchodzi:

 • materiały do nauki (książka i dostęp do testów egzaminacyjnych)
 • zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • egzamin wewnętrzny (teoretyczny i praktyczny)
 • możliwość rozłożenia płatności na raty

Informacje:

 1.  * – kwota dla studentów i uczniów za okazaniem legitymacji, cena standardowa 2890 zł. 
 2. *** – maksymalna odległość od biura na Żoliborzu/Łomianki – 5 km (mierzona aplikacją Google)